Provětrávané fasády

Montáže provětrávaných fasád

Naše firma se jako jednou ze svých činností zabývá montážemi provětrávaných fasád. Tuto práci provádíme jak pro dodavatele fasád, tak pro stavební firmy, které si nechají namontovat fasádu ze svého materiálu externí firmou. Poslední nejaktuálnější námi prováděnou prací je montáž travertinové fasády na objektu CTP Brno. Dále jsou na fotografiích vidět stavby „brněnský mrakodrap“ AZ Tower, PKS Žďár nad Sázavou, Vysoká škola báňská v Ostravě a mateřská školka v Praze.

Montujeme fasády keramické, kamenné, cemento-vláknité i skleněné.

CTP CTP CTP